Hvad koster nedrivning af hus?

Pris for nedrivning af husets afhænger meget af placering og størrelse er en men der er også andre faktorer som betyder mest for omkostningen.

Hvad er miljøscreening?

Fra den 1. januar 2013 hvor den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft, har det medført et lovpligtigt krav om at er det ejerens pligt at sørge for, at der bliver foretaget en miljøscreening af bygningerne.

Ifølge loven skal der screenes for følgende stoffer

  • PCB
  • Asbest
  • Bly
  • Klorerede Paraffiner
  • Tungmetaller

PCB, asbest og bly har som førhen været meget populære i byggematerialer, og findes derfor stadig i en del ældre byggerier.

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler som er miljøgift. Fra 1950 og op igennem 70'erne blev PCB anvendt i en række byggematerialer og tekniske komponenter såsom fugeprodukter og termoruder. læs mere om PCB på Miljøstyrelsen's hjemmeside

Hvad er asbest?

Er huset bygget før 1985 er der stor chance for at der er asbest i taget. Det koster væsentligt mere at få asbesttag fjernet, og få bortskaffet affaldet end et tag af andet materiele da afskaffelsen skal følge kommunens regler.

Hvad er chlorerede paraffiner?

Fra starten af 1950'erene og helt frem til 2013 har man anvendt klorerede paraffiner som blødgører i fuger omkring vinduer og i nogle tilfælde døre, skæreolier, rustbeskyttende maling. I de fleste tilfælde er har man anvendt det som blødgører i fuger udvendige dele af bygninger. læs videre om chlorerede paraffiner på Miljøstyrelsen's hjemmeside

Samlet prisoverslag på nedrivning +

Fourening +

PCB

Asbesttag

Nedrivning +

1 plan villa

2 plan villa

Carport